Loonadministratie

Registratie en verwerking van loonstroken, jaaropgaven, ziekteverzuim en aangifte loonheffingen. 

Loon- en personeelsadministratie

Heeft u personeel? Boekhouding Almere kan u bij de loonadministratie en het opstellen van de arbeidscontracten eveneens behulpzaam zijn.

Zodra u één of meer werknemers in dienst neemt zult u een sluitende personeelsadministratie moeten gaan aanleggen en bijhouden.

Om de Belastingdienst, pensioenfondsen en andere betrokken partijen op de juiste wijze te voorzien van de benodigde gegevens zult u aan een aantal administratieve verplichtingen moeten voldoen.  Denk hierbij onder andere aan een juiste registratie van personeelsleden en freelancers. Een onderdeel van de personeelsadministratie is de  loonadministratie. Registratie en verwerking van loonstroken, jaaropgaven, ziekteverzuim, aangifte loonheffingen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Neem voor meer informatie contact op.